Vodstvo šole

Ime in priimek Delovno mesto Elektronski naslov:
Jožica Repše ravnateljica jozica.repse@guest.arnes.si
Zoran Zlatič pomočnik ravnateljice zoran.zlatic@guest.arnes.si
Bojana Abram Avsec pomočnica ravnateljice bojana.abram-avsec@guest.arnes.si