Pregled roditeljskih sestankov, predavanj strokovnjakov in delavnic za starše po razredih za šolsko leto 2023/24

Za koga – razred Vsebina Izvajalec – kdo Kdaj
1. razred Uvodni roditeljski sestanek ravnateljica, razredniki avgust 2023
2. do 9. razred Uvodni roditeljski sestanek ravnateljica, razredniki 5. – 7. september 2023
1. do 9. razred Analiza učnega uspeha
Razredna tematika
razredniki februar 2024
6. do 9. razred
(otroci in starši)
Puberteta – priložnosti in izzivi S. Dogenik (LUK) 12. december 2023 ob 17. uri v jedilnici šole
3. razred Bralni trening Vesna Perić 19. november 2023
1. do 9. razred

Preprečevanje in zmanjševanje nasilja med vrstniki (NEON)

Daniela Janušić
Vesna Perić
Amanda Srpčič
12. december 2023
6. do 9. razred Kako privzgojiti delovne in učne navade? Zdenka Zalokar Divjak (LUK) 19. november 2023 ob 17. uri v jedilnici šole
3. razred CAP delavnice Mirjana Marinčič februar 2024
5. razred Zimska šola v naravi Egon Ivanjšek november 2023
7. razred Naravoslovno-športna šola v naravi Polona Žerjav Horvat po dogovoru
4. razred Poletna šola v naravi – Nerezine Miha Cerle maj 2024
8. in 9. razred
(otroci in starši)
Karierna orientacija – predstavitev razpisa za vpis Amanda Srpčič januar/februar 2024