Šolsko leto 2023/2024

Letni delovni načrt vrtca 2023/2024: LDN vrtec 2023/24

Letno poročilo vrtca 2022/2023: LP vrtec 2022/23

Šolsko leto 2022/2023

Letni delovni načrt vrtca 2022/2023: LDN vrtec 2022/23

Letno poročilo vrtca 2021/2022: LP vrtec 2021/22