SOUSTVARJANJE VKLJUČUJOČE ŠOLSKE KLIME

NAMEN

 • Omogočiti dobre, predvsem pa podporne medsebojne odnose med šolskimi strokovnimi delavkami in delavci ter učenci in učenkami.
 • Prispevanje k oblikovanju šole kot vključujoče skupnosti, ki temelji na zaupanju, sodelovanju in spoštovanju.
 • Prizadevanje, da bi h grajenju šolske skupnosti povabili tudi starše.

GLOBALNI CILJI

 • Krepitev občutka povezanosti, vključenosti, sprejetosti in skupinske podpore med šolskimi strokovnimi delavci in delavkami ter učenci in učenkami.
 • Grajenje pozitivnih in spoštljivih medosebnih odnosov med učenci in učenkami ter šolskimi strokovnimi delavkami in delavci.
 • Omogočanje aktivne udeležbe in prostora namenjenega deljenju idej za soustvarjanje skupnosti s strani učencev in učenk, kot tudi s strani strokovnih delavcev in delavk.
 • Omogočanje večje vključenosti staršev v VI proces.

OPERATIVNI CILJI

Od začetka do konca šolskega leta 2023/2024 si zadajamo sledeče cilje:

 • omogočiti mesečna intervizijska srečanja za strokovne delavce in delavke, kjer si bodo lahko nudili medsebojno podporo ob zaznanih težavah in v timu evalvirali svoje delo;
 • omogočiti mesečna srečanja za razredničarke in razrednike, kjer bomo sistematično načrtovali in iskali ideje za razredne ure ter raziskovali možne rešitve na zaznane razredne težave;
 • spodbuditi aktivno udeležbo učencev in učenk, vključenih v šolsko skupnost na informativnih konferencah, kjer bodo lahko predstavili svoje ideje za izboljšanje šolske klime;
 • organizirati dan odprtih vrat in sejem za starše ter jim na takšen način predstaviti potek pouka, delovanje šole in jim omogočiti, da tudi sami prispevajo delež h grajenju skupnosti;
 • organizirati povezovalne aktivnosti za učence in učenke (dan talentov, tutorstvo (prostovoljstvo), sodelovanje v projektu Mednarodni dan strpnosti, medgeneracijsko povezovanje, šolski ples, večerni kino, razredne projekte ter razredne ure in dneve dejavnosti usmeriti v grajenje ugodne razredne klime in povezovanja);
 • organizirati povezovalne aktivnosti, kjer skupaj sodelujejo učenke in učenci, kot tudi strokovni delavci in delavke (v smislu “teambuildinga”);
 • ustvariti spletno tržnico dobre prakse, kjer si lahko strokovni delavci in delavke delijo material oz. gradiva, ki so jim v pomoč pri delu;
 • ustvariti spletno tržnico idej za boljše učenje med učenkami in učenci, kjer si bodo lahko podelili gradiva, material in nasvete, ki so jim lahko v pomoč pri učenju;
 • organizirati dejavnosti usmerjene v povezovanje s podružnično šolo v Velikem Podlogu;
 • ustvariti občutek skupnosti skozi prostor – izdelovanje izdelkov, ki jih nalepimo po skupnih prostorih, le-ti pa naslavljajo dobrodošlico in vključenost vseh otrok in strokovnih delavcev/delavk.