07 49 04 060
 

Kontakt

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM

Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem
Tel. centrala: 07 49 04 060
Faks: 07 49 04 063

Ravnateljica: Jožica Repše
repse.jozica@gmail.com
tel.: 4904-065
Pomočniki ravnateljice: Zoran Zlatič za šolo
Bojana Abram za šolo
tel.: 4904-066
tel.: 4904-073
Maja Božič  za vrtec tel.: 040 837 106
Računovodja: Martina Arh tel.: 4904-064
Računovodja: Anuška Motore tel.: 4904-062
Obračunska knjigovodkinja: Urška Medved Glas tel.: 4904-062
Tajnik v VIZ: Barbara Bizjak tel.: 4904-061
Tajnik v VIZ (za vrtec): Katarina Ivačič Fabjančič tel.: 4904-068
Administratorka: Helena Gale tel.: 4904-075
Šolska svetovalna služba:
e-naslov
Sanja Vodopivec,
socialni in inkluzivni pedagog
sanja.vodopivec@guest.arnes.si
tel.: 4904-067
Amanda Srpčič tel.: 4904-078
Socialna delavka: Daniela Janušič tel.: 4904-077
Kuhinja (vodja): Zvonimir Baškovč tel.: 4904-069
Zbornica: tel.: 4904-070
Knjižnica: Marija Simončič
Marina Sokolovič
tel.: 4904-071
Rač. učilnica: Milan Metelko tel.: 4904-072
Kabinet šp. pedag.: Iztok Pirc
Polona Žerjav Horvat
Miha Cerle
Egon Ivanjšek
tel.: 4904-074
Odjava malice in kosila ali na e-mail: Katarina Ivačič Fabjančič
prehranaos@gmail.com
tel.: 4904-068
Vodja šolske prehrane Marko Škofca
opzhr.leskovec@gmail.com
tel. 040 360 817
Spletna stran šole: www.os-leskovec.si
E-mail: os.leskovec-kk@guest.arnes.si
Matična številka: 5085047
TRR: SI56 0110 0600 0030 578
Davčna številka: 76398137

 
 
 
Dostopnost