Za sofinanciranje šole v naravi, za pomoč posameznikom in za nakup nadstandardne opreme smo ustanovili Šolski sklad. Upravlja in vodi ga upravni odbor, ki ga je imenoval Svet staršev, in ima predsednico, socialno delavko Danielo Janušić, ter še dva člana s strani šole (Eva Kink Žerjav in Jasmina Mlakar) in štiri predstavnice s strani staršev (Barbara Cemič Ostrelič, Vesna Pirc, Alenka Peterle Dimc in Urška Škoda).

Pravilnik šolskega sklada: pravilnik šolskega sklada

Šolski sklad v letu 2022/23

V šolskem letu 2022/23 smo iz šolskega sklada krili prevoze za različne izlete naših učencev oz. pomagali pri plačilu prevoza za šole v naravi ter 9. razredom krili strošek prevoza za ekskurzijo – končni izlet. Pomagali smo pri plačilu nadstandardnega programa ekspedicije v Estonijo. Prispevali smo tudi za učno pot. Prejeli smo kar nekaj prošenj za delna plačila pri dnevih dejavnosti, za delna plačila šol v naravi ter krili strošek nadstandardnega programaza 5. razred.

V novembru 2022 smo zaprosili okoliška podjetja za donacije in jih tudi nekaj prejeli. Obvestili smo starše, da lahko prispevajo svojih 0,3 %  dohodnine v naš šolski sklad. Koliko denarja se je zbralo še nimamo podatkov. Tudi v naslednjem šolskem letu lahko starši donirajo v šolski sklad. Povezava je:

Zahteva za namenitev dela dohodnine

Vsem staršem in zaposlenim, ki se trudite in prispevate v naš šolski sklad se iskreno zahvaljujemo. Prav tako iskreno hvala okoliškim podjetjem.

Šolski sklad v letu 2019/20

V šolskem letu 2019/20 smo pomagali pri plačilu tabora za nadarjene. Prispevali smo za prevoz učencev drugih in tretjih razredov za šolo v naravi. Pokrili smo prevoz za kulturni dan učencem prvih razredov ter naravoslovni dan učencem petih razredov. Pomagali smo tudi pri kritju nastalih stroškov tehniškega dne učencem šestih razredov.

Konec novembra 2019 smo se s prošnjo za prispevanje v Šolski sklad obrnili na okoliška podjetja. Zahvaljujemo se podjetjem:

  • KAMIOLAND, d.o.o.
  • HESS, d.o.o.
  • H.S., d.o.o.
  • PRIJATELJ & PRIJATELJ, d.o.o. ter
  • ELMONT, d.o.o.

Z njihovo pomočjo smo zbrali 1.650 evrov, kar nam je pomagalo pri plačilu zgoraj omenjenih dejavnosti. Iskreno hvala.

Februarja 2020 smo prosili za pomoč tudi starše, ki so lahko pomagali podpreti dejavnosti Šolskega sklada z enkratnim zneskom. Tako smo zbrali 1.628 evrov. Spoštovani starši, iskreno hvala za vaše prispevke. Omogočili ste vašim otrokom še kaj več kot samo pouk.