Starše vljudno vabimo, da se skupaj z otrokom redno udeležujejo govorilnih ur, ki so vsak drugi ponedeljek na matični in vsak drugi torek na podružnični šoli, v popoldanskem času praviloma od 16.00 do 18.00.

  GOVORILNA URA
1. 2. oktober 2023 v Leskovcu
3. oktober 2023 v Velikem Podlogu
2. 13. november 2023 v Leskovcu
14. november 2023 v Velikem Podlogu
3. 8. januar 2024 v Leskovcu
9. januar 2024 v Velikem Podlogu
4. 11. marec 2024 v Leskovcu
12. marec 2024 v Velikem Podlogu
5. 15. april 2024 v Leskovcu
16. april 2024 v Velikem Podlogu
6. 20. maj 2024 v Leskovcu
21. maj 2024 v Velikem Podlogu

V primeru, da ne uspete priti na skupne govorilne ure in bi se vseeno radi pogovorili z učitelji, lahko pridete na dopoldanske govorilne ure učiteljev.