Skoči na glavno vsebino
07 49 04 060
 

O šoli – Veliki Podlog

Osnovni podatki:
Veliki Podlog 10a
8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 051 601 090
Vodja: Ana Netahly

Podružnična šola Veliki Podlog ima štiri oddelke od 1. do 4. razreda. V sklopu šole je tudi enota vrtca Peter Pan, ki ima dva oddelka.

Na sledeči povezavi si lahko preberete Prometno varnostni načrt za leto 2023/24.

Strokovni delavci šole

zap. št. strokovni delavec razred govorilne ure
1. Ina Rožman in Mirjana Marinčič 1. sreda, 7.15 – 8.00
2. Ana Netahly 2. četrtek, 9.10 – 9.55
3. Polona Senica 3. ponedeljek, 11.00-11.45
4. Tatjana Longo 4. sreda, 11.00-11.45
5. Maja Menič Stopar TJA 2. in 3. razred po dogovoru
6. Marko Hren TJA 4. razred ponedeljek, 7.30-8.15
(na matični šoli)
8. Romana Dirnbek OPB po dogovoru
9. Maja Koritnik OPB, DSP petek, 9.00-9.45
10. Katja Žibert OPB ponedeljek, 9.20-10.05
(na matični šoli)
11. Karmen Rajer spremljevalka  

Ostali zaposleni

zap. št.    
1. Darja Žarn kuharica
2. Zvonimir Baškovč kuhar
3. Katarina Kiler čistilka

Šolski zvonec

1. in 2. razred 3. in 4. razred
7.30-8.15 1. šolska ura 7.30–8.15 1. šolska ura
8.15–8.35 malica 8.20–9.05 2. šolska ura
8.35–9.20 2. šolska ura 9.05–9.25 malica
9.25–10.10 3. šolska ura 9.25–10.10 3. šolska ura
10.10–10.15 sadna malica 10.15–11.00 4. šolska ura
10.15–11.00 4. šolska ura 11.05–11.50 5. šolska ura
11.05–11.50 5. šolska ura 11.55–12.40 6. šolska ura
11.55–12.40 6. šolska ura 12.40–12.55 kosilo
12.40 kosilo 12.55–13.40 7. šolska ura
    13.45–14.30 8. šolska ura

 

Interesne dejavnosti

  Mentor Dejavnost Razred
1 Miha Cerle Šport 1. in 2.
2 Mirjana Marinčič Ročna dela 1.–2.
3 Darina Svozilova Planinski krožek 1.–4.
4 Mirjana Marinčič Otroški pevski zbor 1. in 2.
5 Tatjana Longo Prometna varnost 4.
6 Polona Senica Eko bralna značka 3. in 4.
7 Robert Fuks OPZ VP 3. in 4.
8 Polona Senica Vesela šola 4.

Neobvezni izbirni predmeti

V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13), šola izvaja neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP).

Učenci 3. razreda (ki bodo v šolskem letu 2022/23 obiskovali 4. razred) lahko izbirajo med

    • Drugi tuji jezik – nemščina (pdf)
    • Šport (pdf)

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega NIP. Učenci lahko izberejo 1 ali največ 2 uri pouka NIP tedensko. Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 8 učencev.

V skladu s predmetnikom se NIP izvajajo po eno (1) uro tedensko, tuji jezik – nemščina pa dve (2) uri tedensko.

NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Ko učenec NIP izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati NIP, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali 1 uro ali po pouku in v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur.

 
 
 
Dostopnost