07 49 04 060
 

Interesne dejavnosti

V šolskem letu 2020/21 se lahko vključite v naslednje interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti h katerim se lahko vključite učenci od 6. do 9. razreda

  Mentor/ -ica Interesna dejavnosti Razred Termin
1 Polona Žerjav Horvat Navijačice 6.
2 Ana Antolič Miler Bralna značka 6.
3 učitelji angleščine Angleška bralna značka 6.
4 Miha Cerle Košarka – fantje 6., 7.
5 Katarina Jordan Diabetes 6., 7., 8., 9.
6 Robi Fuks Mladinski pevski zbor 6., 7., 8., 9.
7 Gregor Germ Likovni krožek 6., 7., 8., 9. četrtek, 7.,  8. ura
8 Aktiv Šport Priprava na športna tekmovanja 6., 7., 8., 9.
9 Darja Pleterski Eko branje 6., 7., 8., 9.
10 Franci Žibert Namizni tenis 6., 7., 8., 9.
11 Katarina Gerjevič Matematični krožek 6., 7., 8., 9.
12 Marina Sokolovič Mladi knjižničarji 6., 7., 8., 9.
13 Tajana Kerin Razvedrilna matematika 7., 8., 9. petek, 1. ura
14 Karmen Ančimer Poteko Prva pomoč 7., 8., 9.
15 Miha Cerle Odbojka – deklice 7., 8., 9. petek, 1. ura
16 Tatjana Kerin Matematični krožek 7., 8., 9.
17 Blanka Mladkovič Didaktična igra pri zgodovini 7., 8., 9. petek, 1. ura
18 Dženi Rostohar
Melita Zagorc Vegelj
Prostovoljci 7., 8., 9.
19 Tanja Lakner Razvedrilna matematika 7., 8., 9.
20 Miha Cerle Košarka – fantje 8., 9.
21 Ana Antolič Miler Priprava na valeto – ples 9.

Učenci, poleg interesnih dejavnosti lahko obiskujete tudi priprave na različna tekmovanja.