Člani projekta na šoli:

  • Eva Kink Žerjav
  • Tamara Vardič
  • Maja Menič Stopar
  • Simona Škvarč
  • Mateja Lisec
  • Nejc Plankar
  • Sonja Valenčič
  • Zina Džamastagić
  • Daniela Janušić, vodja projekta na šoli

V projekt smo vključeni s še tremi slovenskimi šolami. Projekt je zastavljen kot eksperiment, saj Svet Evrope stremi k zbirki dobrih praks iz različnih (štirih) evropskih držav. V projekt smo se vključili marca 2023.

Namen je, da bi se lahko tujejezični učenci lažje vključevali v šolski sistem, tudi v svojem jeziku. Prav tako, da bi se na ta način senzibiliziralo ostale učence, da spoznajo, kako je lahko za drugojezične oz. tujejezične učence težko, če ne razumejo razlage rednega pouka.

V projekt so vključeni učenci naše šole od prvega do petega razreda ter učitelji, ki so vodje aktivov, ter romski pomočnici.

Z eksperimentom želimo izboljšati počutje otrok v šoli in posledično povečati uspešnost. Pri romskih starših vzbuditi zanimanje za otrokovo delo in napredek v šoli in povečati zaupanje ter pomembnost izobraževanja za nadaljnje vključevanje v družbo. Želimo razbijati stereotipe in odklonilno vedenje ter mišljenje ostalih staršev do Romov. Prav tako seznanjati starše vseh učencev o multikulturnosti v naši šoli, o pomembnosti poznavanja večjezičnosti za uspešno integracijo vseh učencev v šolski sistem. Na šoli imamo namreč učence, ki prihajajo iz Hrvaške, Bosne, Kosova, Grčije, Moldavije, Kitajske in seveda Rome, ki so državljani Slovenije, tu živijo, a govorijo svoj jezik.

Narejeno je bilo veliko aktivnosti tako na ravni šole kot tudi na ravni razredov. Projekt je šele na začetku zato imamo še veliko priložnosti, da v sam pouk uvedemo aktivnosti za katere mislimo, da uspešno vplivajo in delujejo na klimo v razredu in dobro počutje tujejezičnih otrok. Ob obisku gospoda Davida Little-a, profesorja jezikoslovja, smo bili z njegove strani deležni navdušenja in pozitivnega odziva. Še posebej je bil navdušen nad učenkami, ki so s pomočjo romskih pomočnic (Sonje in Zine) ustvarili plesno skupino VSI ZA VSE, v katero so vključene učenke iz kar petih različnih držav.

NOVICE PROJEKTA

Prvi novičnik projekta

Januarja 2024 je izšel prvi novičnik projekta VROV, v katerem so predstavljene posamezne države in same šole, ki sodelujejo v projektu. Ogledate si ga lahko na povezavi:

Kakovostno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje

Projekt VROV je bil predstavljen na Uradovem petku. Marta Novak je govorila o aktivnostih, ki jih izvajamo šole, ki so vključene v projekt. Omenila je tudi razredni romski slovar in vključitev romskih učencev v šolo v naravi kot primera dobre prakse z naše šole. Posnetek konference si lahko ogledate na povezavi.