Prijava in odjava na šolsko prehrano za šolsko leto 2023/2024

Obrazec za prijavo ali odjavo na šolsko prehrano:

Prijava na prehrano 2023-2024

Sprememba odjave oziroma prijave na prehrano 2023-2024

Cenik prehrane

Cene so v evrih in veljajo od 1. oktobra 2022 dalje:

  Mesečno naročilo (kosilo)
1. in 2. r. 2,10 €
3. do 5. r. 2,30 €
6. do 9. r. 2,50 €

Malica učenci na dan: 1,10 €
Popoldanska malica: 0,50 €

Prehrana zaposleni:

  Cena
Hladna malica 2,00 €
Kosilo 5,20 €

Ostalo:

  Cena
Kartica šolske prehrane 3,00 €
Ključek za garderobno omarico 5,00 €

Šola si pridržuje pravico spremembe cene med šolskim letom.

Pravila o šolski prehrani OŠ Leskovec pri Krškem

Šolska shema sadja, zelenjave in mleka

Osnovna šola Leskovec pri Krškem se je tudi v tem šolskem letu prijavila na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – rastlinski del) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Preko projekta Šolska shema bomo predvidoma dvakrat mesečno razdeljevali lokalno sezonsko sadje, zelenjavo, mleko ali mlečne izdelke vsem učencem na šoli.

Več si lahko preberete na spletni strani Minstrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kontakt:
Helena Gale, tel.: 07 49 04 062 ali prehranaos@gmail.com