V petek, 24. 5. 2024, nas je obiskal revirni gozdar, gospod Miloš Klavs.

To so o obisku povedali naši učenci:

“Gozdar nam je povedal vse živali, ki živijo v Krakovskem pragozdu. V gozdu je največja ptica črna štorklja in orel belorepec. Gozdar nam je pokazal orodje. Hrast uničuje hrastov kozliček.”
Gal Nečemer, 3. VP

“Gozdar nam je povedal, katere rastline in živali škodijo drevesom. Povedal nam je, da gozdar označuje drevesa z rdečim žigom. Gozdar je človek, ki dela v gozdu. Povedal nam je, da sta največji ptici v Krakovskem gozdu orel belorepec in črna štorklja. V tem gozdu je več listavcev in malo iglavcev.”
Matej Stanko, 3. VP

“Drevo je staro toliko, kot ima letnic na štoru. V Krakovskem gozdu rastejo iglavci in listavci. Macesen je edino drevo, ki pozimi odvrže iglice.”
Marko Dornik, 3. VP