Spoštovani devetošolci, spoštovani starši.

V kolikor se želi učenec vpisati na srednješolski program, ki zahteva preizkus nadarjenosti oz. spretnosti, se mora prijaviti na preizkus najkasneje do 2. marca 2022. Prijavo za preizkus učenci oddajo na srednjo šolo, kamor se želijo vpisati. Preizkuse bodo srednje šole izvajale med 11. in 21. marcem 2022. Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, najkasneje do 28. marca 2022 o tem izdale potrdilo.

Programi, kjer se opravlja preizkus nadarjenosti oz. spretnosti: Zobotehnik, Fotografski tehnik, Tehnik oblikovanja, Umetniška gimnazija: Likovna smer, Glasbena smer, Plesna smer.

V kolikor se želi učenec vpisati v Gimnazijo – športni oddelek oz. Ekonomsko gimnazijo – športni oddelek, mora na izbrano srednjo šolo posredovati ustrezna dokazila (Zdravniško potrdilo, Potrdilo nacionalne panožne zveze za vpis v športni oddelek, Izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem) najkasneje do 2. marca 2022. Šole bodo kandidatom izdale potrdila o izpolnjevanju pogojev za vpis v športne oddelke najkasneje do 28. marca 2022.

Podrobnejše informacije najdete v priponki sporočila.

Informacije so dostopne tudi na https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ v razdelku “Vpis za šolsko leto 2022/2023” v Prilogi I.

Lep pozdrav
Sanja Vodopivec, svetovalna delavka