Spoštovani učenci in učenke, spoštovani starši.

Želela bi vas opozoriti na datume in nekatere informacije, ki so pomembne pri postopku vpisa učenca oz. učenke v srednjo šolo.

7. april 2023 – javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo na svojih spletnih straneh (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/) objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v programe po šolah.

Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov oz. kandidatk, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate in kandidatke, da v šolskem letu 2023/2023 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.

7. april – 24. april 2023 – obdobje prenosa prijav

V roku prijavljene učenke in učenci bodo lahko zaradi spremembe namere svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 24. aprila 2023 do 14. ure prenesli na drugo srednjo šolo oz. v drug program.

Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatk in kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, tj. do 30. junija 2023 do 14. ure.

24. maj 2023 – objavljen seznam šol, kjer bodo omejitve na spletnih straneh ministrstva

Najkasneje do 29. maja 2023obveščanje učenk in učencev o morebitnih omejitvah vpisa v program oz. spremembi vpisa (morebitno povečanje razpisanih mest)

Merila za izbiro kandidatk oz. kandidatov:

  • zaključene ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole;
  • športni dosežki (za program gimnazije – športni oddelek)
  • NPZ (SLO in MAT) – soglasje v prijavnici
  • lastna merila šole.

16. – 21. junij 2023 do 14. ure – vsi prijavljeni učenci in učenke predložijo izbranim šolam dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.

21. junij 2023 – vpis učencev oz. učenk, ki so bili izbrani v prvem krogu izbirnega postopka

Učenci oz. učenke, ki v prvem krogu ne bodo izbrani ali še ne bodo imeli izpolnjenih vseh vpisnih pogojev, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v drugem krogu izbirnega postopka.

do 23. junij 2023 – prijava v 2. krogu izbirnega postopka

Učenci in učenke, bodo kandidirali na 10% prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah. Na podlagi ponujenih mest se bodo odločili za tiste programe oz. šole, na katere bi se želeli vpisati. Po (prioritetnem) vrstnem redu bodo lahko našteli do 10 šol oz. programov, v katere bi se želeli vpisati ter prijavo oddali na sredni šoli, na katero so prijavljeni.

29. junij 2023 do 15. ure – obveščanje kandidatk oz. kandidatov o razvrstitvi na eno izmed naštetih srednjih šol v 2. krogu

Če bodo učenke oz. učenci razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico (na prvotno izbrano šolo), se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prvotno prijavnico in dokumente dvignili ter jih do 30. junija 2023 do 14. ure odnesli na srednjo šolo, na katero bodo razvrščeni v drugem krogu izbirnega postopka, in se tam tudi vpisali.

Povzeto po: Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij

V kolikor se pojavijo kakšna vprašanja, sem vam na voljo na:

  • amanda.srpcic@guest.arnes.si
  • na telefonski številki: 07 49 04 078
  • oz. osebno v pisarni šole.

Lepo vas pozdravljam,

Amanda Srpčič, svetovalna delavka