Učenci drugega razreda podaljšanega bivanja v Podružnični šoli Veliki Podlog smo se v tem šolskem letu veliko pogovarjali o pomenu vode za nas živa bitja.

Ugotovili smo, da vsa voda ni pitna ter da vsi prebivalci Zemlje nimajo dostopa do pitne vode. Razmišljali smo o našem racionalnem ravnanju z vodo.

Učenci 2. razreda podaljšanega bivanja s spremljevalko Silvo Frece in učiteljico Vesno Perić