V oktobru smo izvedli naravoslovni dan za 7. razrede z naslovom Vpliv človeka, v sklopu katerega smo pripravili delavnico Kroženje snovi v naravi.

V prvem delu delavnice smo učence vzpodbudili k razmisleku: od kje toliko odpadkov v naravi, kje ti odpadki končajo, kakšne posledice imajo odpadki na naravo in kaj ter kako bi lahko ravnanje z odpadki izboljšali.

Večina učencev je razmišljala enako. Odpadke proizvajamo ljudje, odvržemo jih ljudje, na naravo pri tem ne pomislimo. Ravnanje z odpadki pa se izboljšuje, saj odpadke ločujemo in jih recilkliramo.

Dobili so nov izziv: ali tudi narava sama proizvaja odpadke? V ekosistemih se vrši veliko procesov. Neživi dejavniki vplivajo na živo naravo, organizmi so med seboj prepleteni in odvisni drug od drugega.  Kje so odpadki? V pomoč pri razmišljanju so dobili delovni list, na katerem je bila slika rastline in sonca. Sprva niso vedeli, kaj naj z njim.  Nato so se pa le spomnili na fotosintezo in razmišljanje je steklo, delovni listi so bili  kar naenkrat polni.

Z znanjem, ki ga že imajo o  kroženju plinov in kroženju vode v naravi so ugotovili, da ima narava zelo dober sistem kroženja snovi, pri katerem ne nastajajo odpadki. Veliko učencev je  spoznalo, da ni dovolj da odpadke recikliramo, pač pa da bi se morali potruditi in  delovati tako kot Zemlja – brez odpadkov. To je bila iztočnica za ogled videa: Ponovni razmislek o napredku.

Nato so se razdelili v skupine, znotraj katerih so zasnovali in oblikovali zgodbo o življenju izdelka (npr.: plastenka, plastična embalaža namaza, embalaža čipsa, …). Svojo zgodbo so predstavili sošolcem.

Po končanem dnevu ugotavljamo:

  • žal še vedno večina učencev razmišlja in ravna linearno (vzemi, naredi, uporabi, zavrzi).
  • nekaj izmed njih razmišlja o recikliranju in to tudi v domačih gospodinjstvih uresničujejo.
  • le redki pa povezujejo in prenašajo kroženje snovi v naravi v naše življenje.

To je bilo razvidno tako iz diskusije kot tudi iz njihovih izdelkov zgodb, ki so bile po večini linearne, nekateri pa so pripravili zelo lepe krožne življenjske zgodbe izdelka.

Velik vpliv o razmišljanju z ravnanjem odpadkov imajo zgled v domačem okolju in seveda tudi šolskem. Bolj kot bomo spodbujali krožno gospodarstvo, bolj nam bo narava hvaležna.